Tag Archives: Prairie Farms Small Batch Garden Veggie Cream Cheese Spreads

Shrimp Enchiladas

Make these tasty Shrimp Enchiladas today! This recipe features Prairie Farms Prairie Farms Small Batch Garden Veggie Cream Cheese Spreads.
Read more

Empanadas

Make these Empanadas today! This recipe features Prairie Farms Small Batch Garden Veggie Cream Cheese Spread.
Read more